Tähtää tulevaan.
Ratkaisu on Hiottu.

Autamme sinua löytämään oikeanlaiset ohjelmistoratkaisut vaativiinkin tarpeisiin ja ohjaamme ohjelmistoprojektisi maaliin saakka.

Konsultointi ja projektinjohtaminen

Toisinaan on vaikea tietää, tarvitaanko räätälöityä ohjelmointia. Me autamme ja selvitämme asian.

Jos asiakkaan ydinosaaminen on muualla kuin ohjelmistoissa ja tekniikassa, voi olla vaikea tietää, milloin olemassa oleva ratkaisu sopii omiin tarpeisiin ja milloin pitää kehittää jotain aivan uutta. Me autamme kernaasti silloin. Konsultoimme myös silloin, kun asiakkaamme haluaa selvittää etukäteen tarkat tarpeensa, jotta toteutus on varmasti mahdollisimman oikeanlainen, tai kun erilaiset tekniikat mietityttävät, halutaan selvittää valmiista palveluista paras mahdollinen tai kun halutaan valita palveluntarjoajista sopivin.

Voimme vastata projektin johtamisesta asiakkaan puolesta ja vetää vaikka usean yrityksen yhteistä softa- ja toteutustiimiä. Tärkeintä meille on, että asiakkaamme saa itselleen parhaiten sopivan toteutuksen.

Riskien tunnistaminen, hallinta ja minimoiminen

Ohjelmistoprojektin toteutuksessa on monta mahdollista pullonkaulaa. Kun ne osataan ennakoida, ei niihin jäädä kiinni.

Ohjelmistototeutuksen hankkiminen on vaativaa. Pitää kyetä määrittelemään, mitä tarkasti ottaen tarvitaan ja mitä ollaan tilaamassa. Lisäksi pitää osata muotoilla tarjouspyyntö, joka kattaa koko toteutuksen riittävän yksilöidyllä tasolla, jotta tarjouksista tulee keskenään yhteismitallisia. Pitää myös osata erotella jyvät akanoista eli valita lukemattomien ohjelmistoalan yritysten joukosta ne, joilta tarjousta pyydetään. Sen jälkeen pitää vielä kyetä vertailemaan tarjouksia keskenään. Ja tämä on vasta alkua.

Kun ohjelmistotoimittaja on valittu, pitää varmistaa, että kaikkien osapuolten näkemykset ovat yhteneväisiä, jotta lopputulema vastaa kaikkien odotuksia. Koko projektin ajan tulee seurata, että aikataulu pitää ja tavoite säilyy kirkkaana. Projektin lopuksi pitää vielä varmistaa, että toteutus vastaa alunperin sovittua ja että maksaja on tyytyväinen lopputulemaan.

Tässä kaikessa me voimme olla avuksi. Me perehdymme asiakkaidemme tilanteisiin ja tarpeisiin kunnolla, jotta varmasti ymmärrämme asiakasta. Osaamme palastella suuret kokonaisuudet pienempiin osiin ja erotella pienistä palasista kriittiset kohdat. Osaamme miettiä aikataulutukset ja toteutusvaiheiden keskinäiset järjestykset ja valvoa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.

Olemme valinneet projektinhallintaan ja -seurantaan sopivat työkalut, joilla varmistamme projektitoteutuksen läpinäkyvyyden ja tehokkaan etenemisen. Samalla, kun olemme tehokkaita, osaamme olla myös hienotunteisia ja asiakkaan tarpeet huomioivia. Tarvittaessa esimerkiksi asiakkaan nimi ei näy meillä missään muualla kuin laskutustiedoissa, eikä asiakkaan nimeä mainita edes keskinäisissä keskusteluissamme.

H_Satu Lapinlampi (004164_ (2).jpg)

 

Konsultointitarvetta?

 Ota yhteyttä Satu Lapinlampeen sähköpostitse tai puhelimitse (040 5636 560). Hänen kanssaan voitte pohtia, auttaisiko valmisohjelmisto vai onko räätälöity ohjelmistokehitys paras ratkaisu.