Tähtää tulevaan.
Ratkaisu on Hiottu.

Kehitämme asiakkaidemme tuotantoprosesseja parantavia teollista internetiä käyttäviä ohjelmistoratkaisuja juuri nytkin.

Teollisuusohjelmointi

Asiakkaan tarpeisiin tarkkaan räätälöidyt ohjelmistot auttavat parantamaan teollisuuden prosesseja, vähentävät virheitä ja lisäävät turvallisuutta.

Teollisuustuotantoa voidaan tehostaa monin tavoin. Tehokkaimpia tapoja on tuotantoprosessin kehittäminen tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Monipuolisella tuotantoprosesseissa syntyvän datan analysoinnilla päästään myös merkittäviin tuotannon tehostuksiin. Kun riittävän suurta tietomäärä analysoidaan, päästään käsiksi hävikkeihin, niiden syihin, parhaiten toimiviin käytäntöihin ja moneen muuhun tietoon riippuen asiakkaan intresseistä.

Erilaisilla web-käyttöliittymillä voidaan myös parantaa tuotantoprosesseja, kun tietoa päästään analysoimaan ja olosuhteita muokkaamaan muualtakin kuin tuotantolaitteen äärestä.

Konenäköratkaisuilla voidaan parantaa työskentelyoloja tuotantolaitoksissa jättämällä ihmisille kaikkein epämiellyttävimmät ja raskaimmat tehtävät koneen ja kameran hoidettavaksi. Samalla lopputuloksen laatu paranee ja asiakas on tyytyväisempi.

Toteutamme asiakkaillemme tuotannon- ja toiminnanohjauksen ratkaisuja heidän tarpeistaan lähtien. Olennaista on tarpeiden huolellinen analysointi etukäteen ja toteutuksen rakentaminen niiden pohjalta toimivaksi. Tarvittaessa toteutamme rajapintoja erilaisiin oheisjärjestelmiin, esimerkiksi laskutuksen.

Teollinen internet

Teollinen internet voi parhaimmillaan mullistaa teollisuustuotannon tehokkuuden.

Erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa teknologiateollisuusyritysten tuotantoa - ja samalla kilpailukykyä - merkittävästi. Teollisessa internetissä on kyse erilaisiin laitteisiin asennettavista sensoreista ja niiden tuottaman informaation analysoinnista yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Samalla yritykset voivat luoda itselleen aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Konkreettisia esimerkkejä teollisen internetin hyödyntämisestä ovat esimerkiksi koneiden toiminnan laatua ja tasoa seuraavat ratkaisut. Niiden avulla pystytään ennakoimaan tulevat huolto- ja korjaustarpeet ja suunnittelemaan huoltoseisokit ennakoidusti. Toinen esimerkki voi olla pilvipalvelu, johon usean kilpailevan yrityksen laitteiden tuottama data kerätään yhteen ja sen avulla voidaan vertailla anonyymisti esimerkiksi tuotantolaitosten prosesseja tai hävikkiä. Kun usean yrityksen tuottama data on yhteisessä käytössä, siitä hyötyvät kaikki.

Teollinen internet tunnetaan myös nimillä esineiden internet, Internet of Things ja Internet of Everything.

Vaikka puhutaan teollisesta internetistä, eivät mahdollisuudet rajoitu vain teollisuuteen vaan sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hoivapalveluissa, sairaanhoidossa, kiinteistönhuollossa, clean techissä ja jälleenmyynnissä. Teollisen internetin mahdollisuuksia rajoittavat oikeastaan vain mielikuvitus ja budjetti.

 • koneisiin asennettujen sensoreiden välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa
 • englanniksi "Internet of things" tai "M2M" eli "Machine to machine" (communication)
 • Kansainväliset arviot hyödyistä niin tuottavuuden kasvattajana kuin kilpailukykytekijänä liikkuvat tuhansissa miljardeissa dollareissa.
 • Ei rajoitu teollisuuteen, vaan koko yhteiskunta hyötyy esimerkiksi kaupan, terveyspalveluiden ja kiinteistönhoidon älykkäistä ratkaisuista.

Suomen kannattaa panostaa teolliseen internetiin 

 • Teollinen internet on megatrendi, jonka hyödyt tunnustetaan maailmalla, mutta hyödyntäjiä on vielä toistaiseksi vähän. Saksa on ottanut etumatkaa teollisuusautomaatiossa Industrie 4.0 -ohjelmallaan.
 • Pienellä teknologiaorientoituneella Suomella on pitkät ja hyvät teolliset perinteet sekä korkeatasoista teknologista osaamista.
 • Suomessa on sekä isoja, kansainvälisesti toimivia teknologiayrityksiä että virkeitä pk-yrityksiä. Molempia tarvitaan uusia globaaleja arvoketjuja rakennettaessa.
 • Olemme edelläkävijöitä ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän teknologian kehittämisessä.
 • Maantieteellinen etäisyys maailmanmarkkinoista voi olla etu: koneiden välinen kommunikointi helpottaa kaukana olevien asiakkaiden palvelua.

Mitä pitäisi tehdä? – strategia edellä

 • Pelkällä sensoreiden keräämällä tietomassalla ei vielä tee mitään, vaan tietoja täytyy pystyä analysoimaan ja hyödyntämään.
 • Yritysten kehitettävä yhteistyöverkostojaan ja toimintatapojaan.
 • Esimerkiksi teollisuusyrityksessä uusi toimintalogiikka merkitsee teknologiapanostusten lisäksi myös palveluorganisaation uudistamista.
 • Tarvitsemme monenlaista insinööriosaamista, ideoijia ja ideoiden myyjiä. Teollinen internet korostaa myös tietoturvaosaajien tarvetta.
 • Peliteollisuuden pelillisyysosaamista taas kannattaa hyödyntää palveluinnovaatioissa.
- See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/elinkeinopolitiikka/digitalisaatio/teollisesta-internetista-uutta-kasvua#sthash.8ACxwLwB.dpuf
 • koneisiin asennettujen sensoreiden välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa
 • englanniksi "Internet of things" tai "M2M" eli "Machine to machine" (communication)
 • Kansainväliset arviot hyödyistä niin tuottavuuden kasvattajana kuin kilpailukykytekijänä liikkuvat tuhansissa miljardeissa dollareissa.
 • Ei rajoitu teollisuuteen, vaan koko yhteiskunta hyötyy esimerkiksi kaupan, terveyspalveluiden ja kiinteistönhoidon älykkäistä ratkaisuista.

Suomen kannattaa panostaa teolliseen internetiin 

 • Teollinen internet on megatrendi, jonka hyödyt tunnustetaan maailmalla, mutta hyödyntäjiä on vielä toistaiseksi vähän. Saksa on ottanut etumatkaa teollisuusautomaatiossa Industrie 4.0 -ohjelmallaan.
 • Pienellä teknologiaorientoituneella Suomella on pitkät ja hyvät teolliset perinteet sekä korkeatasoista teknologista osaamista.
 • Suomessa on sekä isoja, kansainvälisesti toimivia teknologiayrityksiä että virkeitä pk-yrityksiä. Molempia tarvitaan uusia globaaleja arvoketjuja rakennettaessa.
 • Olemme edelläkävijöitä ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän teknologian kehittämisessä.
 • Maantieteellinen etäisyys maailmanmarkkinoista voi olla etu: koneiden välinen kommunikointi helpottaa kaukana olevien asiakkaiden palvelua.

Mitä pitäisi tehdä? – strategia edellä

 • Pelkällä sensoreiden keräämällä tietomassalla ei vielä tee mitään, vaan tietoja täytyy pystyä analysoimaan ja hyödyntämään.
 • Yritysten kehitettävä yhteistyöverkostojaan ja toimintatapojaan.
 • Esimerkiksi teollisuusyrityksessä uusi toimintalogiikka merkitsee teknologiapanostusten lisäksi myös palveluorganisaation uudistamista.
 • Tarvitsemme monenlaista insinööriosaamista, ideoijia ja ideoiden myyjiä. Teollinen internet korostaa myös tietoturvaosaajien tarvetta.
 • Peliteollisuuden pelillisyysosaamista taas kannattaa hyödyntää palveluinnovaatioissa.
- See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/elinkeinopolitiikka/digitalisaatio/teollisesta-internetista-uutta-kasvua#sthash.8ACxwLwB.dpuf
H_Satu Lapinlampi (004164_ (2).jpg)

 

Ohjelmistokehitykseen liittyviä tarpeita?

Ota yhteyttä Satu Lapinlampeen sähköpostitse tai puhelimitse (040 5636 560). Hänen kanssaan voitte pohtia, auttaisiko valmisohjelmisto vai onko räätälöity ohjelmistokehitys paras ratkaisu.